Довірче управління (PAMM)

PAMM–рахунок — управління і інвестування по–новому!

Група компаній Broco ввела нову унікальну послугу у сфері довірче управління — PAMM рахунки, що дозволяють забезпечити ефективну і взаємовигідну співпрацю Інвестора і Управляючого в процесі успішної торгівлі на фінансових ринках.

PAMM (Percentage Allocation Management Module — Модуль Управління Процентним Розподілом) — торгівельний рахунок, що складається з одного або декількох рахунків Інвесторів, торгівлю на якому веде професійний Управляючий. Його функція — управління сукупним капіталом Інвесторів і забезпечення розподілу прибутку і збитків між учасниками пропорційно інвестиціям.

схема руху коштів

PAMM–рахунки є зручним фінансовим інструментом:

  • для Інвестора, оскільки максимально спрощує процедуру інвестування, мінімізуючи ризики;
  • для Управляючого, оскільки забезпечує зручність управління капіталами, незалежно від їх кількості.

Західний досвід роботи Pamm–рахунків вже довів ефективність цього механізму.

Головна відзнака продукту, що випускає Broco, — повна автоматизація всіх розрахунків на PAMM–рахунках, що дозволяє:

  • повністю виключити вплив "людського чинника";
  • збільшує швидкість здійснення операцій;
  • позбавляє від можливих помилок.

Перейти до реєстраційної форми в Особистому Кабінеті

Про можливості роботи з PAMM–рахунками Вас може проконсультувати менеджер.

Компанія «Broco Investments Inc.» надає лише технічну можливість для торгів на Pamm–рахунках і не відповідає за дії третіх осіб (Керуючих). Перед інвестуванням коштів необхідно уважно ознайомитися з документами Управляючого.

Приклад роботи на PAMM–рахунку

1й торговельний перiод
Учасники Внесок Початок Закiнчення Прибуток Доля Разом
Управляючий 1 000 1 000 2 000 1 000 1 000 2 000
2й торговельний перiод
Учасники Внесок Початок Закiнчення Прибуток Доля Разом
Управляючий 2 000 3 000 3 300 300 200 2 200
Інвестор 1 1 000 100 1 100
3й торговельний перiод
Учасники Внесок Початок Закiнчення Прибуток Доля Разом
Управляючий 2 200 6 300 7 245 945 330 2 530
Інвестор 1 1 100 165 1 265
Інвестор 2 3 000 450 3 450