Залучення клiєнтiв

Пiсля реєстрацiї та схвалення Вашої заявки Вам видається унiкальний номер Партнера, який можна побачити у правому верхньому кутку головної сторiнки роздiлу для Партнера в особистому кабiнетi.

Код на сайтi

Якщо Ви плануєте залучати Клiєнтiв через свiй сайт, то спочатку Вам його необхiдно зареєструвати в Особистому Кабiнетi. Після перевірки якостi Вашого сайту та повноти на ньому iнформацiї про Компанiю, Ви зможете розмiстити на сайтi спецiальний HTML–код. По цьому коду будуть iдентифiкованi усi Клiєнти, якi приходять з Вашого сайту.

Ссилки

Якщо у Вас немає особистого сайту, Ви все одно можете залучати Клiєнтiв за допомогою Iнтернету. Для цього усi ссилка на проекти Компанiї (форум, сайт та iн.) необхiдно також супроваджувати унiкальним партнерським номером. Усi Клiєнти, якi прийшли на сайт Broco з Вашого ссилки, будуть iдентифiкованi як Вашi Клiєнти.

Майстер вiдкриття рахунку

Партнер може скористатися «Майстром вiдкриття рахунку». Клiєнти, якi вiдкрили рахунок у Компанiї за допомогою цього майстра, вважаються Клiєнтами вказаного партнера. Використовувати майстер зручно, якщо у Вашому офici є cпецiальний комп’ютер на якому Клiєнти вiдкривають торгові рахунки. Майстер дозволяє Вам не слiдкувати, чи правильно встановлена cookie i т.i.

Iншим варiантом використання «Майстра вiдкриття рахунку» є розмiщення його у фреймi на Вашому сайтi. Таким чином, Клiєнт зможе пройти онлайн реєcтрацiю в Особистому Кабiнетi та вiдкрити рахунок, не виходячи з Вашого сайту.

Iдентифiкацiя клiєнта

Iншим засобом iдентифiкацiї клiєнта є спецiальний документ, який пiдтвержує отримання клiєнтом додаткових послуг або консультацiйної пiдтримки вiд Партнера Компанiї. Клiєнт заноситься до групи Партнера, при надаваннi останнiм пiдписаного Клiєнтом бланку «Iдентифiкацiя клiєнта», який знаходиться в Додатку 4 даної Угоди. Бланк «Iдентифiкацiя клiєнта» приймається відсканованому вигляді на mail: partner@brocompany.com

Також Клiєнт заноситься до партнерської групи за указанням даних його партнера (П.I.Б., код Партнера) у анкетi реєстрацiї в Особистому Кабiнетi.

Принцип роботи системи фiксацiї Клiєнтiв

На комп’ютер Клiєнта , який зайшов на сайт Партнера або на наш сайт за ссилкам Партнера, записуються данi у виглядi куки (cookie). Данi записуються тiльки один раз при першому вході за партнерскою ссилкою. Строк життя cookie — 6 мiсяцiв. Якщо пiсля цього Клiєнт «кликне» на партнерське ссилку iншого Партнера, данi цього (нового) Партнера не будуть записанi на комп’ютер Клiєнта, на ньому збержуться данi того Партнера, за посиланням якого Клiєнт «кликнув» перший раз. Це зроблено для того, щоб справедливо вiдслiдковувати, за яким Партнером фiксувати Клiєнта.

Рекомендую звернути увагу на такий момент. Якщо Клiєнти, при вiдкриттi рахунку, заповнюють анкету з комп’тера Партнера А, а Партнер спочатку «кликнув» на ссилки iншого Партнера (Б), то до нас прийде повiдомлення, що цей рахунок вiдкрит за рекомендацiєю Партнера Б. Таким чином рекомендовано очищувати куки в браузерах усiм Партнерам, якi надають свiй комп’ютер для заповнення анкети Клiєнтам. Потiм також Партнеру потрiбно кликнути на особисте ссилки, щоб на комп’ютер були записанi його данi.

Якщо Клiєнт вiдвiдував нашi сайти до того, як вiн пройшов за Вашим партнерським посиланням, то вiн буде вважатися прямим Клiєнтом i не буде зарахованим, як Клiєнт Партнера.