Слухати радіо для трейдерів BrocoPulse

Правила конкурсу Cyber Trade

Учасники

У конкурсi можуть приймати участь усі бажаючi, яки досягли 18–лiтнього вiку, незалежно вiд громадянства, статi та професiйної приналежностi.

До участi у конкурсi не допускаються минулi або теперiшнi спiвробiтники Компанiї, а також члени їх сiмей та родичi.

Правила участi

Для участi у Конкурсi необхiдно пройти реєстрацiю.

У разі збою на сервері, з вини організатора і, внаслідок цього — неправильних дій порадника — учасник вказує організаторові на помилку і операції, відкриті неправильно, будуть анулювані.

Учасник може попросити прислати логи радника на e–mail не частіше ніж 3 рази впродовж всього етапу конкурсу. Це не стосується форс–мажорних ситуацій, коли потрібний розбір дій порадника.

Увага: один порадник одного вендора може перемогти тiльки один раз протягом усiх 12ох етапах конкурсу. Якщо той самий порадник одержує перемогу вдруге, то переможцем вважається порадник, зайнявший друге мiсце.

Вимоги до програм Експертiв ( Порадникiв)

Торгові умови

Увага! Функцiї OrderCloseBy i PartialClose недоступнi на платформi Broco Investor.

Бiльш детальнi спецiфiкацiї контрактiв наведенi на сторiнцi спецiфiкацiй Broco Investor.

Публiкацiя результатiв

Пiд час проведення Конкурсу у режимi реального часу автоматично будуть публiковатися рейтинги та порiвнювальнi таблицi, обновлюємi кожнi 15 хвилин.

Вiдкрито надаються логiни й iнвесторськi паролi учасникiв.

Гарантiї конфіденцiйностi

Компанiя гарантує, що усi присланi Учасниками файли експертiв (включно з бiблiотеками та iндикаторами користувача) будуть стертi пiсля закiнчення Конкурсу у разi, якщо учасник не дозволив на їхню публiкацiю.

Умови перемоги

Призи переможцям

Розмiр щомiсячного призу — $1 000 й пам’ятний кубок Broco. Грошовi Призи перераховуються на будь–який вказаний переможцем рахунок у компанії Broco. Якщо переможець не має реального торгівельного рахунку у Компанії, то необхідно його відкрити. Переможець має право робити з призовими грошима, все, що вважає потрібним, у тому числi, зняти їх з рахунку.