Повідомлення про ризики

  • Торгівля на сучасних ринках акцій, валют, бондів, ф’ючерсів, товарів або похідних інструментів є небезпечною через ймовірність неконтрольованих збитків. Це заняття не для всіх.

  • У ряді випадків при використанні маржинального плеча втрати можуть перевищити інвестиції. Використання плеча призводить до того, що невеликі у відсотковому відношенні зміни ринку мають значно більший вплив на стан Вашого рахунку: це може працювати як на Вас, так і проти Вас. Ви можете не тільки повністю втратити початково вкладені кошти, але й будь–які додаткові суми, внесені для підтримки позицій. Ви повинні бути до цього готовими. Тому використовуйте ті гроші, свої або позичені, які ви можете дозволити собі втратити без катастрофічних наслідків.

  • Ви повинні усвідомлювати, що на будь–якому ринку ви вступаєте у тверде єдиноборство із професіоналами цього ринку, з великими фінансовими інститутами та зі своєю психологією.

  • Ви повинні бути знайомі з технологією роботи на вашому ринку, включаючи процес виконання ордерів. Пам’ятайте, що на час виконання ордерів можуть впливати кон’юнктура ринку, поточна ліквідність, розмір ордерів, зв’язок з вашим брокером і інші фактори, що не залежать від торгової системи.

  • Котирування на нерегульованих і регульованих ринках встановлюються на основі попиту та пропозиції, тому при певних ринкових умовах Ви можете не мати можливості укласти угоду за прийнятною для Вас ціною. Найчастіше ринок рухається занадто швидко та за час від прийняття Вами рішення до моменту закриття угоди, Ви можете одержати значні збитки. На нерегульованих ринках додається ризик сумлінності контрагента.

  • Використання ордерів не гарантує обмеження втрат до заздалегідь встановленого рівня, тому що ринкові умови можуть унеможливити виконання таких ордерів за запланованою Вами ціною в силу великої кількості факторів.

  • Запевнення про будь–яку можливу прибутковість будь–яких джерел не гарантують можливості її повторення.